บทความ  • bmclogo.png
    ความสลับซับซ้อนของ IT ในปัจจุบัน ทำให้องค์กรต่าง ๆต้องนำเอาแนวคิดแบบอิสระมาใช้ (Autonomous Digital Enterprise) โดยมุ่งเน้นการเติบโต ความคล่องตัว และคุณค่าด้วยความแตกต่าง โดยเอาลูกค...

  • panasonic.jpeg
    การผสมผสานระหว่างความน่าเชื่อ ของผลิตภัณฑ์ระดับโลก(Panasonic) และความแข็งแกร่งของทีมงาน UTI ที่เหนือชั้นรวมถึงการให้ความสำคัญกับบริการหลังการขายเป็นหัวใจสำคัญ จึงทำให้เรามี Visual ...

  • outsystems.png
    เป็นที่ทราบกันว่าในยุคปัจจุบันการใช้งาน Mobile Application หรือการเข้าถึงข้อมูลทาง Online เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน ทำให้หลายองค์กรต้องปรับเปลี่ยนวิธีการหรือช่องทางการติดต่อสื...