เกี่ยวกับเรา

          เราคือกลุ่มบุคคลากร ที่มารวมตัวกันก่อตั้งเป็นบริษัท Ultimate Tech & Innovation Co., Ltd. (UTI) ด้วยความรู้ความสามารถประสบการณ์ในการทำงานอย่างยาวนานในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน Multimedia ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย กลุ่มบุคคลากรดังกล่าว เป็นที่รู้จักในแวดวงต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง เราคือกลุ่มคนที่มีความตั้งใจจริงที่จะสร้างสรรค์ นวัตกรรมรวมถึง Solutions ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในระยะยาว โดยความมุ่งหวังในความเป็นเลิศของบริการหลังการขาย เป็นหัวใจสำคัญ